สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วม “ ประชุมตัวแบบ (Model) การส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ”

วันที่: 
Mon, 2019-12-09 (ทั้งวัน)

 

ภาพข่าว: