สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง