รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

วันที่: 
Wed, 2019-11-13 (ทั้งวัน)

sites/kalasin.mol.go.th/files/aitrmaas_3_pii_2562_0.pdf

sites/kalasin.mol.go.th/files/aitrmaas_3_pii_2562.pdf

 

ภาพข่าว: