สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุม 80 พรรษามหาราชา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์