สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่: 
Fri, 2019-07-12 (ทั้งวัน)

 

ภาพข่าว: