สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562