ที่อยู่สำนักงาน

 
        

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2

 

อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  46000

 

โทรศัพท์ 0 4381 1443

 

e-mail : kalasin@mol.mail.go.th