ติดต่อเรา

 

 
 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2

อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  46000

โทรศัพท์ 0 4381 1443

e-mail : kalasin@mol.mail.go.th